Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Installatie nieuwe Raad

woensdag 30 maart 2022

19:30
Locatie

RP1

Voorzitter
J.G. Bijl
Toelichting

De agenda is gewijzigd en toegevoegd is agendapunt 3 diverse benoemingen (o.a. benoeming commissieleden).


Het afscheid is live te volgen via www.lv.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. - 19:30
 2. 2

  Artikel 14 van de Gemeentewet bepaalt dat de leden van de raad, alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen, in de vergadering, de ‘eed’ of ‘verklaring en belofte’ afleggen.


  EED VOOR RAADSLEDEN
  Voorzitter:
  “Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”
  Raadslid:
  “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.”


  VERKLARING EN BELOFTE VOOR RAADSLEDEN
  Voorzitter:
  “Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”
  Raadslid:
  “Dat verklaar en beloof ik.”

 3. 3

  Benoeming van niet-raadsleden in de raadscommissies is mogelijk op grond van artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies Leidschendam-Voorburg 2021. Commissieleden die geen raadslid zijn, moeten evenals de raadsleden voldoen aan de bepalingen van de artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van de Gemeentewet. De commissieleden die geen raadslid zijn leggen ook de 'eed’ of ‘verklaring en belofte’ af in de vergadering.

 4. 4
  Sluiting en felicitaties nieuwe raadsleden. - 19:30