Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Profielschetsvergadering

maandag 12 september 2022

20:15 - 21:55
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
J.G. Bijl
Start
maandag 12 september 2022 20:03
Eind
maandag 12 september 2022 20:50
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 12 september 2022 om 12:00 uur. Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande punten:
- ag.p.2 Raadsvoorstel: Vaststellen wijziging verordening vertrouwenscommissie.
- ag.p. 3 Bespreken en vaststellen profielschets.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

 2. 1.b
  Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten). - 20:25
 3. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  1. De tekst van artikel 4 lid 1 van de verordening op de vertrouwenscommissie Leidschendam-Voorburg te wijzigen in:
  De gemeenteraad kan een wethouder en de gemeentesecretaris als adviseur aan de commissie toevoegen in verband met de vervulling van de in artikel 1 onder a genoemde taken.


  2. De tekst van artikel 7 lid 2 van de Verordening op de vertrouwenscommissie Leidschendam-Voorburg te wijzigen in:
  Stukken bestemd voor de vertrouwenscommissie worden onder vermelding van "geheim" gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.


  3. De tekst van artikel 7 lid 3 van de Verordening op de vertrouwenscommissie Leidschendam-Voorburg te wijzigen in:
  Stukken die van de vertrouwenscommissie uitgaan worden onder vermelding van "geheim" door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd of bij de secretaris ter inzage gelegd.


  4. De gewijzigde Verordening op de vertrouwenscommissie Leidschendam-Voorburg vast te stellen.


  5. Als leden van deze commissie te benoemen:
  - Dhr. W.E.J. Jorissen (D66)
  - Dhr. R. van Duffelen (CDA)
  - Mevr. S.D. van den Heuvel (VVD)
  - Dhr. W.J.B.M. Rosbenders (GBLV)
  - Dhr. E.R. van der Schaft (SP)
  - Dhr. J. Streefkerk (PvdA)
  - Mevr. N.A. van Weers (GL)
  - Dhr. F.B. Wilschut (CU)


  6. Als adviseurs aan deze commissie toe te voegen mevrouw A.J.W. van Eekelen, wethouder en de heer A. van Mazijk, gemeentesecretaris.

  00:04:11 - 00:04:35 - J.G Bijl
 4. 3

  00:04:19 - 00:04:35 - J.G Bijl
 5. 3.a

  00:04:22 - 00:04:35 - J.G Bijl
  00:04:35 - 00:10:27 - W.E.J. Jorissen
  00:10:27 - 00:10:44 - J.G Bijl
  00:10:44 - 00:26:02 - J. Smit
 6. 3.b

  00:10:52 - 00:26:02 - J. Smit
  00:26:02 - 00:26:03 - J.G Bijl
  00:26:03 - 00:26:06 - W.E.J. Jorissen
  00:26:06 - 00:26:16 - J.G Bijl
  00:26:16 - 00:31:42 - W.E.J. Jorissen
  00:31:42 - 00:33:27 - F.B. Wilschut
  00:33:28 - 00:33:37 - J.G Bijl
  00:33:37 - 00:34:11 - J. Smit
  00:34:11 - 00:35:01 - W.E.J. Jorissen
  00:35:01 - 00:35:07 - J.G Bijl
  00:35:07 - 00:36:14 - J. Smit
  00:36:14 - 00:36:49 - W.E.J. Jorissen
  00:36:49 - 00:37:48 - J.G Bijl
 7. 3.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg vast te stellen.

  00:37:22 - 00:37:48 - J.G Bijl
  00:38:16 - 00:38:57 - J.G Bijl
 8. 4
  Sluiting. - 21:55