Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 9 november 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
J.G. Bijl
Start
donderdag 10 november 2022 15:15
Eind
maandag 21 november 2022 18:51
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 9 november 2022 om 12:00 uur.


Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- 4.a Raadsvoorstel: Vaststellen Programmabegroting 2023-2026;
- 4.b Raadsvoorstel Vaststellen Nota van Wijziging 2022-2026;
- 4.c Raadsvoorstel: Vaststellen tarieven heffingen en belastingen 2023 (2807).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. - 19:30 11:15 - 11:15
 2. 1.b

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
  - 4.a Raadsvoorstel: Vaststellen Programmabegroting 2023-2026;
  - 4.b Raadsvoorstel Vaststellen Nota van Wijziging 2022-2026;
  - 4.c Raadsvoorstel: Vaststellen tarieven heffingen en belastingen 2023 (2807).

 3. 2

  Er zijn geen hamerstukken.

 4. 3

  Er zijn geen 10-minutendebatten.

 5. 4

  De agendapunten 4.a t/m 4.c worden als een agendapunt behandeld.

 6. 4.a

  Het college legt op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021 en de regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, de gemeenteraad de programmabegroting 2023-2026 met bijgaand raadsvoorstel ter vaststelling voor.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen Programmabegroting 2023-2026.
  00:24:43 - 00:24:44 - J.G. Bijl
  00:24:44 - 00:24:56 - S.D. van den Heuvel
  00:24:56 - 00:25:15 - J.G. Bijl
  00:25:15 - 00:25:18 - J.G. Bijl
  00:25:18 - 00:25:35 - S.D. van den Heuvel
  00:25:35 - 00:25:44 - J.G. Bijl
  00:25:44 - 00:26:16 - J.G. Bijl
  00:26:16 - 00:26:23 - M. Mathlouti
  00:26:23 - 00:26:26 - J.G. Bijl
  00:26:26 - 00:26:43 - M. Mathlouti
  00:26:43 - 00:26:59 - J.G. Bijl
  00:26:59 - 00:27:04 - M. Mathlouti
  00:27:04 - 00:27:26 - J.G. Bijl
  00:27:26 - 00:27:29 - M. Mathlouti
  00:27:29 - 00:27:51 - M. Mathlouti
  00:27:51 - 00:28:44 - J.G. Bijl
  00:28:44 - 00:28:46 - H.P. Klazenga
  00:28:46 - 00:28:56 - J.G. Bijl
  00:28:56 - 00:28:57 - H.P. Klazenga
  00:28:57 - 00:29:16 - J.G. Bijl
  00:29:16 - 00:30:02 - H.P. Klazenga
  00:30:02 - 00:37:14 - J.G. Bijl
  00:37:14 - 00:37:15 - J.G. Bijl
  00:37:15 - 00:37:19 - N.A. van Weers
  00:37:19 - 00:37:20 - J.G. Bijl
  00:37:20 - 00:37:37 - N.A. van Weers
  00:37:37 - 00:37:38 - J. Streefkerk
  00:37:38 - 00:37:40 - J.G. Bijl
  00:37:40 - 00:37:44 - J. Streefkerk
  00:37:44 - 00:38:51 - J.G. Bijl
  00:38:54 - 00:41:02 - E.R. van der Schaft
  00:41:02 - 00:41:06 - F.B. Wilschut
  00:41:06 - 00:41:36 - E.R. van der Schaft
  00:41:36 - 00:41:41 - J.G. Bijl
  00:41:41 - 00:42:00 - F.B. Wilschut
  00:42:00 - 00:42:01 - J.G. Bijl
  00:42:01 - 00:42:38 - E.R. van der Schaft
  00:42:38 - 00:42:39 - M. Mathlouti
  00:42:39 - 00:42:41 - E.R. van der Schaft
  00:42:41 - 00:42:46 - J.G. Bijl
  00:42:46 - 00:43:34 - M. Mathlouti
  00:43:34 - 00:43:35 - E.R. van der Schaft
  00:43:35 - 00:43:36 - J.G. Bijl
  00:43:36 - 00:48:15 - E.R. van der Schaft
  00:48:15 - 00:48:54 - J.G. Bijl
  00:48:59 - 00:53:38 - F.B. Wilschut
  00:53:38 - 00:53:41 - J.G. Bijl
  00:53:41 - 00:54:10 - J.J. Koster
  00:54:10 - 00:56:08 - F.B. Wilschut
  00:56:09 - 00:56:16 - J.G. Bijl
  00:56:16 - 00:56:43 - S.D. van den Heuvel
  00:56:43 - 00:56:44 - J.G. Bijl
  00:56:44 - 00:57:16 - F.B. Wilschut
  00:57:16 - 00:57:51 - J.G. Bijl
  01:20:54 - 01:21:32 - J.G. Bijl
  01:21:32 - 01:21:43 - E.J. Muller
  01:21:43 - 01:21:51 - J.G. Bijl
  01:21:51 - 01:22:01 - S.D. van den Heuvel
  01:22:01 - 01:22:08 - J.G. Bijl
  01:30:30 - 01:32:46 - J.G. Bijl
  01:32:47 - 01:36:54 - Ph van Veller
  01:36:54 - 01:36:58 - J.G. Bijl
  01:36:58 - 01:37:11 - E.R. van der Schaft
  01:37:12 - 01:37:13 - J.G. Bijl
  01:37:13 - 01:37:37 - Ph van Veller
  01:37:37 - 01:37:39 - J.G. Bijl
  01:37:39 - 01:37:42 - E.R. van der Schaft
  01:37:42 - 01:37:44 - Ph van Veller
  01:37:46 - 01:37:48 - E.R. van der Schaft
  01:37:48 - 01:37:50 - J.G. Bijl
  01:37:50 - 01:37:51 - Ph van Veller
  01:37:51 - 01:37:53 - Ph van Veller
  01:37:53 - 01:37:56 - J.G. Bijl
  01:37:56 - 01:38:27 - Ph van Veller
  01:38:27 - 01:38:37 - J.G. Bijl
  01:38:37 - 01:38:40 - Ph van Veller
  01:38:40 - 01:38:55 - J.G. Bijl
  01:38:55 - 01:48:43 - Ph van Veller
  01:48:43 - 01:48:44 - J.G. Bijl
  01:48:44 - 01:48:53 - F.B. Wilschut
  01:48:53 - 01:48:55 - J.G. Bijl
  01:48:55 - 01:49:47 - Ph van Veller
  01:49:47 - 01:49:48 - J.G. Bijl
  01:49:48 - 01:50:00 - S.D. van den Heuvel
  01:50:00 - 01:50:01 - J.G. Bijl
  01:50:01 - 01:50:02 - Ph van Veller
  01:50:02 - 01:50:03 - J.G. Bijl
  01:50:03 - 01:50:35 - Ph van Veller
  01:50:35 - 01:50:40 - J.G. Bijl
  01:50:40 - 01:51:08 - N.A. van Weers
  01:51:08 - 01:51:11 - J.G. Bijl
  01:51:11 - 01:51:37 - Ph van Veller
  01:51:37 - 01:51:43 - J.G. Bijl
  01:51:43 - 01:51:47 - N.A. van Weers
  01:51:47 - 01:51:52 - J.G. Bijl
  01:51:52 - 01:52:22 - W.E.J. Jorissen
  01:52:22 - 01:52:28 - J.G. Bijl
  01:52:28 - 01:52:35 - Ph van Veller
  01:52:35 - 01:52:38 - J.G. Bijl
  01:52:38 - 01:52:41 - Ph van Veller
  01:52:41 - 01:53:01 - J.G. Bijl
  01:56:35 - 01:56:37 - M. Mathlouti
  01:56:37 - 01:56:40 - J.G. Bijl
  01:56:40 - 01:57:08 - M. Mathlouti
  01:57:08 - 01:57:09 - J.G. Bijl
  01:57:09 - 01:57:30 - A.J.W. van Eekelen
  01:57:30 - 01:57:37 - J.G. Bijl
  01:57:38 - 01:59:01 - A.J.W. van Eekelen
  01:59:02 - 01:59:28 - J.G. Bijl
  01:59:28 - 02:00:54 - B.B.M. Bremer
  02:00:54 - 02:00:57 - J.G. Bijl
  02:00:57 - 02:01:16 - I.M. Feld
  02:01:16 - 02:01:17 - J.G. Bijl
  02:01:17 - 02:01:34 - I.M. Feld
  02:01:34 - 02:01:36 - J.G. Bijl
  02:01:36 - 02:04:28 - B.B.M. Bremer
  02:04:28 - 02:04:50 - J.G. Bijl
  02:08:07 - 02:12:17 - M. Mathlouti
  02:12:17 - 02:12:23 - I.M. Feld
  02:12:23 - 02:12:28 - J.G. Bijl
  02:12:28 - 02:12:55 - I.M. Feld
  02:12:55 - 02:13:00 - J.G. Bijl
  02:14:58 - 02:15:02 - R. van Duffelen
  02:15:02 - 02:15:04 - J.G. Bijl
  02:15:04 - 02:15:19 - R. van Duffelen
  02:15:19 - 02:16:24 - J.G. Bijl
  02:16:24 - 02:17:07 - J.G. Bijl
  02:18:38 - 02:18:43 - J.G. Bijl
  02:18:43 - 02:18:58 - S.D. van den Heuvel
  02:18:58 - 02:19:17 - J.G. Bijl
  02:19:17 - 02:19:23 - J.G. Bijl
  02:19:23 - 02:19:39 - I.M. Feld
  02:19:39 - 02:23:04 - J.G. Bijl
  02:23:04 - 02:23:18 - J.G. Bijl
  02:23:39 - 02:23:42 - J. Brokke
  02:23:42 - 02:27:54 - J.G. Bijl
  02:27:54 - 02:27:55 - J. Brokke
  02:27:55 - 02:28:14 - R. van Duffelen
  02:28:14 - 02:28:15 - J.G. Bijl
  02:28:15 - 02:28:16 - J. Brokke
  02:28:16 - 02:28:46 - J.G. Bijl
  02:28:46 - 02:28:48 - J. Brokke
  02:28:48 - 02:29:04 - J.G. Bijl
  02:29:04 - 02:29:05 - J. Brokke
  02:29:05 - 02:29:18 - E. Klaarhamer
  02:29:18 - 02:29:25 - J.G. Bijl
  02:29:25 - 02:29:27 - J. Brokke
  02:29:27 - 02:29:28 - J.G. Bijl
  02:29:28 - 02:29:46 - R. van Duffelen
  02:29:47 - 02:29:48 - J. Brokke
  02:29:49 - 02:31:12 - J.G. Bijl
  02:31:12 - 02:31:31 - J. Brokke
  02:31:31 - 02:31:41 - J.G. Bijl
  02:31:41 - 02:31:45 - J. Brokke
  02:31:45 - 02:31:46 - J.G. Bijl
  02:31:46 - 02:31:55 - J. Brokke
  02:31:55 - 02:31:58 - J. Streefkerk
  02:31:58 - 02:31:59 - J. Brokke
  02:32:01 - 02:32:11 - J. Brokke
  02:39:19 - 02:39:57 - J.G. Bijl
  02:41:11 - 02:41:56 - J.G. Bijl
  02:43:12 - 02:44:14 - J.G. Bijl
  02:44:14 - 02:44:32 - J.G. Bijl
  02:45:14 - 02:46:22 - J.G. Bijl
  02:46:22 - 02:48:15 - S.D. van den Heuvel
  02:48:16 - 02:48:22 - J.G. Bijl
  02:48:22 - 02:49:16 - N.A. van Weers
  02:49:16 - 02:49:22 - J.G. Bijl
  02:49:22 - 02:49:41 - N.A. van Weers
  02:49:41 - 02:50:05 - J.G. Bijl
  02:50:10 - 02:51:53 - M. van Wijk
  02:51:53 - 02:51:58 - J.G. Bijl
  02:52:02 - 02:54:50 - R. van Duffelen
  02:54:50 - 02:54:56 - J.G. Bijl
  02:54:56 - 02:56:09 - W.E.J. Jorissen
  02:56:10 - 02:56:16 - J.G. Bijl
  02:56:16 - 02:57:20 - J. Streefkerk
  02:57:20 - 02:57:22 - F.B. Wilschut
  02:57:22 - 02:57:32 - J.G. Bijl
  02:57:32 - 02:57:38 - J. Streefkerk
  02:57:38 - 02:57:45 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  02:57:45 - 02:58:15 - J. Streefkerk
  02:58:15 - 02:58:18 - S.D. van den Heuvel
  02:58:18 - 02:58:20 - J.G. Bijl
  02:58:20 - 02:58:31 - S.D. van den Heuvel
  02:58:31 - 02:58:37 - J.G. Bijl
  02:58:37 - 02:58:40 - S.D. van den Heuvel
  02:58:40 - 02:58:46 - J.G. Bijl
  02:58:46 - 02:58:55 - J. Streefkerk
  02:58:55 - 02:59:03 - J.G. Bijl
  02:59:05 - 03:01:00 - E.R. van der Schaft
  03:01:00 - 03:01:03 - J.G. Bijl
  03:01:03 - 03:02:00 - F.B. Wilschut
  03:02:03 - 03:02:34 - J.G. Bijl
  03:03:59 - 03:04:16 - J.G. Bijl
  03:06:22 - 03:06:34 - J.G. Bijl
  03:06:34 - 03:06:36 - J. Brokke
  03:06:36 - 03:07:25 - J.G. Bijl
  03:07:25 - 03:07:28 - I.M. Feld
  03:07:28 - 03:07:39 - J. Brokke
  03:07:39 - 03:08:50 - J.G. Bijl
  03:08:50 - 03:08:51 - J. Brokke
  03:08:51 - 03:09:07 - R. van Duffelen
  03:09:08 - 03:09:11 - J.G. Bijl
  03:09:11 - 03:09:12 - J. Brokke
  03:09:12 - 03:09:47 - J.G. Bijl
  03:09:49 - 03:11:35 - B.B.M. Bremer
  03:11:35 - 03:11:43 - J.G. Bijl
  03:11:43 - 03:12:16 - J. Streefkerk
  03:12:16 - 03:13:24 - J.G. Bijl
  03:13:24 - 03:13:25 - J. Streefkerk
  03:13:25 - 03:15:05 - J.G. Bijl
  03:15:44 - 03:16:32 - J.G. Bijl
  03:16:32 - 03:16:34 - S.D. van den Heuvel
  03:17:17 - 03:17:24 - J.G. Bijl
  03:18:03 - 03:18:38 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  03:18:58 - 03:19:44 - J.G. Bijl
  03:20:01 - 03:20:32 - J.G. Bijl
  03:20:33 - 03:20:35 - M. van Wijk
  03:20:37 - 03:20:40 - J.G. Bijl
  03:20:40 - 03:20:51 - M. van Wijk
  03:20:54 - 03:20:59 - J.G. Bijl
  03:21:19 - 03:21:43 - J.G. Bijl
  03:21:43 - 03:21:50 - E.J. Muller
  03:21:50 - 03:22:28 - J.G. Bijl
  03:22:28 - 03:22:40 - R. van Duffelen
  03:22:40 - 03:22:45 - J.G. Bijl
  03:22:45 - 03:22:47 - M. van Wijk
  03:22:47 - 03:22:52 - W.E.J. Jorissen
  03:22:52 - 03:23:12 - J.G. Bijl
  03:23:25 - 03:23:35 - J.G. Bijl
  03:24:00 - 03:24:01 - J.G. Bijl
  03:24:22 - 03:25:27 - J.G. Bijl
  03:25:28 - 03:25:39 - E.R. van der Schaft
  03:25:41 - 03:25:51 - J.G. Bijl
  03:25:52 - 03:25:54 - R. van Duffelen
  03:25:54 - 03:25:56 - J.G. Bijl
  03:25:56 - 03:26:05 - R. van Duffelen
  03:26:06 - 03:26:10 - J.G. Bijl
  03:26:11 - 03:28:27 - J.G. Bijl
  03:28:50 - 03:28:52 - J.G. Bijl
  03:29:11 - 03:29:37 - J.G. Bijl
  03:29:51 - 03:30:30 - J.G. Bijl
  03:30:56 - 03:31:44 - J.G. Bijl
  03:32:11 - 03:32:19 - S.J. Duijvestijn-van Leusden
  03:32:26 - 03:32:56 - J.G. Bijl
  03:33:14 - 03:33:41 - J.G. Bijl
  03:33:58 - 03:34:22 - J.G. Bijl
  03:34:39 - 03:35:15 - J.G. Bijl
 7. 4.a.01

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GroenLinks PvdA ChristenUnie SP CDA eenzaamheidsbestrijding ID 238
 8. 4.a.02

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GroenLinks PvdA SP lhbtqi+ beleid ID 239
 9. 4.a.03

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement SP PvdA GroenLinks scholing fonds aansluiting arbeidsmarkt ID 242
 10. 4.a.04

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GBLV VVD D66 investeringen contant betalen ID 243
 11. 4.a.05

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GroenLinks CDA vervoer cultuurmenu ID 244
 12. 4.a.06

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement PvdA GroenLinks ChristenUnie CDA Brede toegang tot sociale voorzieningen bij armoede ID 245
 13. 4.a.07

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement PvdA GroenLinks Overbruggingsfonds maatschappelijk vastgoed ID 246
 14. 4.a.08

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement PvdA GroenLinks SP CDA Behoud het basisjongerenwerk in de wijk ID 247
 15. 4.a.09

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement PvdA GroenLinks ChristenUnie Realistisch indexeren maatschappelijk aanbod in de wijk ID 249
 16. 4.a.10

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement PvdA GroenLinks ChristenUnie CDA Houd onze wijkcentra open ID 250
 17. 4.a.11

  Stemuitslag

  voor 28%
  tegen 72%
  voor
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement PvdA SP schoolmaatjes ID 248
 18. 4.a.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie ChristenUnie GL PvdA - Monitoring doelen en kwetsbaarheden subsidietafels ID 685
 19. 4.a.b

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA GroenLinks consumentenverbod vuurwerk ID 697
 20. 4.a.c

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA GroenLinks ChristenUnie regenwaterton ID 698
 21. 4.a.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA coördinatie maatschappelijke organisaties ID 699
 22. 4.a.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie ChristenUnie D66 GBLV GroenLinks SP PvdA Schone lucht over grenzen heen ID 700
 23. 4.a.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GroenLinks ChristenUnie SP CDA mentale gezondheid meisjes ID 701
 24. 4.a.g

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie VVD (7)
  tegen
  Fractie PvdA (2), Fractie SP (1)

  Moties

  Onderwerp
  Motie VVD GBLV D66 Kwaliteitsimpuls openbare ruimte ID 702
 25. 4.a.h

 26. 4.b

  Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021 en de regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording, de gemeenteraad over de programmabegroting 2023-2026. Na het aanbieden van de conceptbegroting 2023-2026 en de 2e Tussentijdse rapportage, hebben zich ontwikkelingen voorgedaan. In de Nota van wijzigingen 2022-2026 zijn de consequenties van deze ontwikkelingen uiteengezet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen Nota van Wijziging 2022-2026.
 27. 4.c

  De raad stelt elk jaar de tarieven van de heffingen en belastingen vast. Het college doet de raad hierbij een voorstel voor de vaststelling van de tarieven en belastingverordeningen 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  het Tarievenvoorstel 2023 en de volgende belastingverordeningen inclusief bijlagen conform bijgevoegde concepten vast te stellen:


  a. de Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing 2023;
  b. de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023 en de bijbehorende tarieventabel, versie A (Omgevingswet);
  c. de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023 en de bijbehorende tarieventabel, versie B (Wabo);
  d. de Verordening op de heffing en de invordering van Lijkbezorgingsrechten 2023;
  e. tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2023;
  f. de Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2023;
  g. de Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2023;
  i. de Verordening op de heffing en de invordering van Riool- en Waterzorgheffing 2023;
  j. de Verordening op de heffing en de invordering van Toeristenbelasting 2023.
  k. intrekking van de Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2022;


  met dien verstande dat de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023 en de bijbehorende tarieventabel,
  - versie A (Omgevingswet) wordt vastgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treedt, en
  - dat versie B (Wabo) wordt vastgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de Omgevingswet niet op 1 januari 2023 in werking treedt.

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen tarieven heffingen en belastingen 2023 (2807).

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vaststellen tarieven heffingen en belastingen 2023
  Vaststellen tarieven heffingen en belastingen 2023
 28. 5
  Sluiting. - 23:00