Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Afscheid zittende Raad

dinsdag 29 maart 2022

19:30 - 22:00
Locatie

RP1

Voorzitter
J.G. Bijl
Toelichting

Het afscheid is live te volgen via www.lv.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. - 19:30
 2. 1.b

 3. 2.a

  Artikel V 4, eerste lid, van de Kieswet schrijft voor dat de gemeenteraad, naast het onderzoek naar de geloofsbrieven en de beslissing of de benoemde als lid van de gemeenteraad kan worden toegelaten, ook beslist over de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrief of de verkiezing zelf rijzen. Het vierde lid van artikel V 4 bepaalt dat ten behoeve van het onderzoek van de gemeenteraad, de gemeenteraad kan besluiten tot een nieuwe opneming van stembiljetten (oftewel: hertelling). Als de gemeenteraad (bij een geconstateerde onrechtmatigheid) hiertoe besluit zorgt de burgemeester dat de stembiljetten ‘onverwijld’ naar de gemeenteraad worden overgebracht. De gemeenteraad gaat vervolgens onmiddellijk over tot de opneming (oftewel: hertelling). In het kader van deze taak is de gemeenteraad bevoegd de verzegelde pakken te openen en de inhoud te vergelijken met de processen-verbalen van de stembureaus.


  De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven zal op 25 maart 2022 onderzoek verrichten naar de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag. Indien de commissie geen onrechtmatigheden constateert, kan de commissie voorstellen om het proces-verbaal (van de verkiezingsuitslag) voor kennisgeving aan te nemen. Indien de commissie wel onrechtmatigheden constateert, kan de commissie voorstellen een besluit te nemen tot een nieuwe opneming (oftewel: hertelling) van stembiljetten.

 4. 2.b

  Artikel V 4, eerste lid, van de Kieswet schrijft voor dat de ‘oude’ gemeenteraad de geloofsbrieven onderzoekt en beslist of de benoemde als lid van de gemeenteraad kan worden toegelaten.


  De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven zal op 25 maart 2022 onderzoek verrichten of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad voldoet en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult.

 5. 3
  Sluiting vergadering en aansluitend afscheid vertrekkende raadsleden. - 19:30